Karaktergivning

 

I 0. til 3. klasse bliver elevernes præstationer vurderet ved hjælp af et afkrydsningsskema i tysk, dansk, matematik og orden.
Fra 4. klasse bedømmes elevernes præstationer i alle fag efter den tyske skala og fra 7. klasse efter den danske skala.

 

Den danske karakterskala har ligesom ECTS-skalaen 7 trin:

 

Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS
12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler A
10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler B
7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler C
4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler D
02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål E
00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål Fx
-3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation F

 

 kilde: http://www.uvm.dk/

 

 

Danske til tyske karakterer

Kun for 7.-9. klasse

 

Danske karakter Tyske karakter
12 1
10 2
7 3+
4 3
02 4
00 5
-3 6
Larslejsstræde 5 1451 København K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk