Skolens vedtægter og målsætning

 

Sankt Petri Skole er en selvejende, almennyttig institution med hjemsted i Københavns Kommune.

Som dansk-tysk privatskole følger Sankt Petri Skole den danske lovgivning gældende for privatskoler samt reglerne for de tyske udlandsskoler.


Målsætningen

 

Sankt Petri Skole

  • er en dansk-tysk skole med ligeberettiget formidling af begge sprog og kulturer
  • har et internationalt perspektiv på dansk-tysk grundlag
  • har med sit hjemsted i København en særlig geografisk, kulturel og historisk baggrund
  • hviler på humanistiske og kristne traditioner
  • har særlige forbindelser til Sankt Petri Kirke.

Vedtægterne

 
Skolens vedtægter bestemmer ledelsesstrukturen på Sankt Petri Skole. Øverste myndighed er skolekommissionen, som ansætter og afskediger både skolelederen og lærerne. Den er ligeledes ansvarlig for skolens økonomi. Skolekommissionen består af 7 medlemmer med stemmeret samt 7 tilforordnede, herunder skoleledelsen, præsten fra Sankt Petri Kirke, lærerrepræsentanter, formanden fra forældrerepræsentantskabet samt kulturafdelingen af den tyske ambassade, med rådgivende funktion. Vedtægterne for Sankt Petri Skole trådte i kraft den 25. juni 2013.
 
Offentliggjort 23. juni 2014

 

 
Larslejsstræde 5 1451 København K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk