Organisation


Skolefritidsordningen (SFO) har ca. 220 børn tilmeldte, og der er ansat 15 medarbejdere samt praktikanter.  
       
Der er pædagogisk uddannede medarbejdere og andre medarbejdere med pædagogisk erfaring. Derudover har vi jævnligt praktikanter fra Tyskland, som er i gang med Socialpædagoguddannelsen, og vi deler en praktikant med Sankt Petri kirke.

SFOens medarbejdere udfører også den støttende undervisning i skoletiden fra 0. til 2. klassetrin. Disse medarbejdere er med til at sikre en god brobygning og kommunikation mellem skolen og SFOen.


Socialpædagogisk bistand

SFOen og skolen har mulighed for at ansøge Københavns Kommune om socialpædagogisk støtte til børn med særlige behov. Således har en pædagog fra SFOen støttetimer i skolen.


Personalet

Personalet mødes hver dag fra kl. 12.30 til 13 og koordinerer dagens aktiviteter og udveksler gensidige informationer.
Derudover er der personalemøde en gang om måneden, hvor der planlægges, koordineres og sikres et samarbejde mellem SFOens medarbejdere og ledelse.

Personalet er også repræsenteret i forbindelse med ansættelser, i "Fællesudvalget" (SU) og har medindflydelse i alle beslutninger, som har indflydelse på deres virksomhed.
SFOens samlede ledelse og personale er inviteret til at deltage i skolekommissionens generalforsamling som grundlag for en konstruktiv dialog.   


Sociale og faglige arrangementer

Det er SFOens mål at sikre et godt arbejdsklima og skabe grundlaget for en løbende kompetenceudvikling af den samlede personalegruppe.
Der er muligheder for at gennemføre kurser og personaledage med fagligt indhold, hvor der fokuseres på pædagogisk udvikling og socialt samvær, til gavn for SFOens virksomhed.


Ledelse

Det er skolens leder, der har det overordnede ansvar for hele skolens daglige virksomhed og herunder SFOen. SFO-lederen er afdelingsleder på skolen og indgår i skolens samlede ledelsesteam.

Skolelederen har uddelegeret en række kompetencer til SFOens leder. Det er således SFO-lederen, der over for skolens leder og Skolekommissionen, har ansvaret for SFOens virke.


Samarbejde

SFOen arbejder sammen med skolens forældre og lærere for at sikre helhed, kontinuitet og variation i børnenes hverdag.
Fritidsordningen afholder forældremøde for alle SFOens forældre og har to forældrerepræsentanter i skolens Forældrerepræsentantskab. Det er SFOens mål at sikre et godt forældresamarbejde og søge muligheder for at benytte sig af forældregruppens samlede kompetencer. 

Derudover kommunikerer SFOen over intranet, med fysiske opslag og ved mundtlig kommunikation.

Lederen af SFOen indgår i en dialog og et tæt samarbejde med skolens koordinator for 0. – 5. klasse og deltager i skolens lærerkonference. 
Det er også et mål at SFOens personale indgår i sociale arrangementer sammen med skolens andre personalegrupper. 
 
Larslejsstr├Žde 5 1451 K├Şbenhavn K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk