Aktiviteter og dagligdag


Skolefritidsordnigen har morgenåbent fra kl. 07 - 08.

Tilbuddet om at komme er for alle de børn, der er tilmeldt SFOen.
 
Når børnene fra 0. klasse kommer fra skole kl. 13, bliver de krydset ind og har her efter skolegården og SFOen til rådlighed, før de store kommer.
 
Kl. 13.50 samles alle børnene i SFOen i deres grupper og har en halv times samling, hvor der mulighed for at slappe af, falde til ro, spise og drikke. Derudover spørger medarbejderne ind til børnenes trivsel, krydser dem ind og informerer om aktiviteter.  

Efter samling er der ”fri leg” og alle kan benytte sig af de forskellige rum og deres muligheder, samt lege udenfor til kl. 17.

SFOen har gymnastiksalen flere gange om ugen i eftermiddagstimerne, og en medarbejder er med til lege, sport og anden fysisk udfoldelse. SFOen har også faste ugentlige aktiviteter som fx højt læsning på tysk og dansk, ture ud af huset og, om fredagen har vi "it spille dag". Vi gennemfører også voksenstyrede aktiviteter, hvor børnene kan tilmelde sig.

Tirsdag, onsdag og torsdag er der lektiecafe for de børn, der ønsker det (eller hvor forældrene har aftalt det med deres børn). Vi har et klasselokalet med en medarbejder, der sikrer ro til at lave lektier. Det er dog ikke SFOens opgave at sikre, at børnene laver deres lektier eller at medarbejderen indgår i en lærerrolle. Samtidigt med lektiecafe er der "stillerum" ved siden af, hvor børnene kan hvile og tage sig en lur.

Ved SFOens indgang er der en stor tavle, der beskriver de aktiviteter og projekter i ugen, som børnene kan deltage i. Det pointeres, at børnene har mulighed for at ønske sig aktiviteter og forløb. Vi som voksne medarbejdere lytter til børnenes ønsker og finder muligheder herfor. Det er en proces, som indgår i demokratiforståelsen, samtidigt med at børnene lærer at tage ansvar og deltage i deres egne ønsker.


Traditioner

Skolefritidsordningen deltager i skolens Oktoberfest og Sankt Martin, samt benytter sig af årets højtider (påske, advent, jul m. fl.) og årstiderne til at skabe særlige events og aktiviteter, som en del af læringen om det dansk – tyske kulturelle grundlag. 
 
Om foråret afholder SFOen sin store forårsfest hvor alle børnene, deres forældre, søskende og familie kan deltage.


Sprog

Skolefritidsordningens personale er bredt sammensat og genspejler børnegruppens mangfoldighed. Alle taler tysk eller dansk og i de tilfælde hvor et barn, en forælder eller en kollega ikke taler dansk eller tysk, vil en anden oversætte. 
 
Larslejsstr├Žde 5 1451 K├Şbenhavn K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk