SFO

 
SFOen (Skole-Fritids-Ordningen) er et frivilligt tilbud til skolens forældre med børn i 0. – 5. klasse. SFOen indgår som en del af Sankt Petri Skoles samlede pædagogiske tilbud.

 


Formål

SFOens formål er at tilbyde et pædagogisk kvalitativt fritidstilbud, som giver børnene en mulighed for leg, kreativ beskæftigelse, bevægelse, hvile og samvær.
Fritidsordningen er båret af omsorg for det enkelte barn og et fokus på trivsel, udvikling, dannelse og selvstændighed.


Formålet er gennem samværsformer at give grundlag for udvikling af sociale kompetencer, kammeratskabsrelationer, inklusion og bekæmpelse af mobning.
Derudover at sikre at det enkelte barn udvikler selvværd, selvtillid, modtager anerkendelse og får tro på egne evner. 


I SFOen har vi også som mål at arbejde med kommunikative kompetencer, udvikling af børnenes sprog, kulturelle udtryksformer, ansvar, demokratiforståelse og mangfoldighed.

 

Børnemiljøvurdering


Struktur

SFOen har kontrolleret fremmøde for alle børn fra 0. – 3. klasse og et frivilligt fremmøde for børnene fra 4. – 5. klassetrin (Klubben).


Åbningstider og priser

SFOens åbningstider er fra kl. 7 - 8 og kl. 13 – 17 og i ferieperioder fra kl. 7 – 17. 
 

Priser til SFO


Organisation

  • Børnene i SFOen er opdelt i otte basisgrupper, som hver har deres basisrum, og de er tilknyttet to primærpædagoger.
  • Børnene fra 0. – 1. klasse er opdelt i fire grupper, på tværs af deres klasser og alderstrin. 
  • Vi flytter sjældent børn fra en gruppe til en anden, men sigter på, at hvert enkelt barn bevarer et tilhørsforhold til ”sin” gruppe, som kan præges af kontinuitet og overblik. Samtidigt er grupperne med til at skabe en større stabilitet for de nye børn, som starter i skolen og har brug for en sikker brobygning og omsorgsfulde rammer. Ved at tilknytte to primærpersoner fra personalegruppen til hver gruppe, er det målet at opbygge og bevare en bærende relation, ud fra hvilken de voksne kan agere og observere.
  • Børnene fra 2 - 3. klasserne er samlet i tre grupper og har hvert tilknyttet to primærpædagoger fra personalegruppen. Børnene i denne gruppe er i en udviklingsproces, hvor der kan være brug for mere udviklingsrum til at være ”de store”.  Indholdet af det pædagogiske arbejde er ofte præget af andre metoder og tilgange end med aldersgruppen fra 0. – 1. klasse. Der er dog i hverdagen mange muligheder for, at aktiviteter foregår sammen med børnene fra 0. – 1. klasse, hvis der er ønsker om det. 
  • Klubben, som besøges af børn fra 4. – 5. klasse, er samlet i en gruppe for sig også med to primærpædagoger tilknyttet.
  • De større børn i denne alder er på vej ind i præpuberteten og kræver andre pædagogiske tilgange og metoder, som kan dyrkes i gruppesammenhængen. Sammenspillet gruppen imellem og i forhold til de voksne er af stor betydning, og muligheden for at arbejde med gruppen adskilt fra de andre børn i SFOen er en fordel. Det betyder dog ikke, at der ikke kan være aktiviteter med de andre børn, men det er dog sjældent. 
 
 
Larslejsstr├Žde 5 1451 K├Şbenhavn K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk