Forældrerepræsentantskabet

 

Forældrerepræsentantskabet sammensættes af 2 forældrerepræsentanter fra hver 0.til 9. klasse og har derved samlet mange værdifulde erfaringer omkring livet på skolen. I fem årlige møder, hvor også skolens ledelse deltager, vil vi udveksle erfaringer og drøfte eventuelle problemer. Bestyrelsen for forældrerepræsentantskabet kan kontaktes med eventuelle spørgsmål på skt.petri.elternbeirat@gmail.com – selvfølgelig også hvis I ikke er forældrerepræsentanter.

 

Åben og positiv kommunikation med hinanden er meget vigtig for os alle, og vi forældre har stor indflydelse på den gode skole for vores børn. Klassefællesskabet og det gode samarbejde mellem forældrene kan styrkes gennem fælles aktiviteter, fx ved fælles ture (naturlegeplads, skøjtebane, osv.) eller ”Forældre-Stammtisch” der både er hyggelige, og giver forældrene mulighed for at komme til at kende hinanden bedre, og dermed at lette indgangen til skole-hverdagen for alle. I denne forbindelse spiller forældrerepræsentanterne en vigtig rolle, ved at introducere og organisere disse aktiviteter i de enkelte klasser.

 

 

Forældrerepræsentantskabet på Sankt Petri Skole består af 2 valgte forældrerepræsentanter fra hver klasse, samt to repræsentanter fra skolens fritidsordning (SFO). 

Forældrerepræsentantskabet har en vejledende funktion overfor skoleledelsen og skolekommissionen. Forældrerepræsentantskabet har 5 årlige møder sammen med skoleledelsen. Forældrerepræsentantskabet har en formand, Nicole Illner.

 
Larslejsstræde 5 1451 København K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk