0. klasser

 
Vi har mange børn på ventelisten, der er derfor en god ide at sætte barnet på ventelisten så hurtigt som muligt.
 
I Sankt Petri Skole starter eleverne i 0. klasse når de er 6 år eller fylder 6 i første skolehalvår.
9 måneder før skolestarten gennemføres optagelsesproceduren. Det drejer sig om en infoaften, en besøgseftermiddag for barnet i 0. klasse og i enkelte tilfælde en samtale med skolelederen. Først derefter kan en optagelse bekræftes.
Da der altid er for mange børn på ventelisten, kan vi desværre ikke garantere optagelsen, selvom barnet er skoleparat og taler tysk.
 
Har I spørgsmål er I meget velkommen at henvende jer per telefon.
 
 
 

Nye elever i starten eller midt i skoleåret

Quereinsteiger

 

Går dit barn allerede i skole, kan barnet blive skrevet op til et eksisterende klassetrin. Elever som først bliver optaget fra 1. kl., skal kunne tale tysk for at følge undervisningen. Vi har ventelister på alle klassetrin. Hvis der bliver en plads ledig, tager vi gerne elever ind i starten eller midt i et skoleår. Ud over indmeldelsesblanketten beder vi om karakterer og/eller en anbefaling fra den forhenværende skole. Vi tilbyder en indmeldelsessamtale med skoleledelsen og som regel en gensidig prøvetid på en uge. Det er til en hver tid skoleledelsens afgørelse, om en elev kan blive optaget.

 

Indmeldelsesblanket

 
Larslejsstræde 5 1451 København K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk