9. klassernes historieprojekt 2018

 
Som de tidligere år har de ældste elever på skolen arbejdet med et projekt i historie i forbindelse med markeringen af 9. april. Omdrejningspunktet er hvert år skolens egen historie op til og under besættelsestiden.
I år har det været muligt at gå endnu dybere i forståelsen af, hvad der skete. Dels har Ole B. Jensens bog ”Landesgruppe Dänemark” og skolens egne fortegnelser over lærere/elever i perioden 1930-1945 været tilgængelige.
 
Eleverne har sammenlignet årsberetninger og elevlister, og har bl.a. fået syn for sagen vedr. NSDAP medlemmer i lærergruppen. I årene 1939-1941 var over halvdelen af lærerne medlem af nazipartiet, hvorefter det faldt frem mod krigens slutning.
 
Som det tidligere er påvist, faldt antallet af elever med jødisk baggrund op gennem 30’erne, og ved indgangen til 1940 var der ingen tilbage. Her har eleverne arbejdet med protokollerne og sammenlignet med andet tilgængeligt materiale – og man har forsøgt at opspore begrundelserne for, hvorfor de jødiske familier har forladt skolen, og hvor de er rejst hen.
 
Emnet behandles grundigt i det igangværende historieprojekt og hvis man har interesse i at høre nærmere om 9. klassernes projekt, kan Karla Harms kontaktes.
 
 
 
 
Larslejsstræde 5 1451 Kopenhagen K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk