Traditioner for hele skolen

 
Sankt Petri Skole er en skole, som værner om værdifulde tyske og danske traditioner.


Temauge

I november har vi hvert år temauge. Den enkelte klasse bestemmer, hvad den vil beskæftige sig med. 


Oktoberfest

I september holder vi oktoberfest. Årets oktoberfest er et højdepunkt i skoleåret, som vi glæder os til. Festen indledes med en kort optakt i Sankt Petri Kirke. Derefter åbner Skoleforeningen boder på kirkepladsen og i skolegården. Der bydes på kaffe, sodavand, øl og pølser og traditionen tro er der et stort kagebord med kager, som forældrene har medbragt. En hyggelig dag for børn, forældre, familie og lærerkollegium.


Basteltag

Om fredagen i slutningen af november har vi Basteltag. Her klipper vi julepynt, som hænges op på hele skolen og sætter Sankt Petri Skole i julestemning. 


Sankt Nikolaus og Luciaoptog

I december kommer Sankt Nikolaus og besøger de mindre klasser på skolen. Der er desuden Luciaoptog.


Fastelavn

I februar holder vi fastelavn. Vi er klædt ud, og eleverne slår katten af tønden.


Temadage

I marts holder vi fire temadage. For eksempel laves vi hele skolen om til en by – Petri Stadt.
Dagene før jul, påske og sommerferie er klassedage, hvor klassen holder afslutning, hygger sig og rydder op.

 

Traditioner på de forskellige klassetrin

 

Nye elever i 0. klasse:

I 0. klasse får de nye skolebørn Schultüten (kræmmerhuse) den første skoledag. Kræmmerhusene indeholder spændende overraskelser til de nye elever og laves af forældrene.
 

Lanternefest for 0-3. klasse:

0-4. klasse: SFO’en holder Lanternefest for 0. til 4 klasserne i november. Eleverne laver deres egne lanterner, tænder dem og går tur over til H.C Ørstedsparken.
  
Lejrskole 2. og 4. klasse:
 
I 2. klasse går turen til Helsingør.
I 4. klasse går turen til enten Roskilde og Nykøbing Falster.
 
Julestykke i 4. klasse:
4. klasse står for årets julestykke, som de tilknyttede lærere forbereder med eleverne. 
 

Elevudveksling med privat indlogering i 6. klasse

Med venskabsklasse i Celle/Tyskland
 
Lejrskole i 7. klasse:
I 7. klasse er der lejrskoletur til Bornholm eller til grænseområdet.
 
Lejrskole, praktik og franske venskaber i 8. klasse: 
I 8. klasse går lejrskolen til Berlin.
Eleverne vælger i 8. klasse selv praktikplads og et bredt spektrum af arbejdslivet bliver dækket i valget af pladser. Eleverne skriver logbog under praktikken, og fremlægger deres oplevelser for 7. klasserne.
Sankt Petri Skole har et tæt samarbejde med Prins Henriks skole på Frederiksberg. Eleverne på franskholdene i 8. klasse danner venskaber med eleverne fra Prins Henriks Skole. I anledning af den kendte Elysée traktat (Elysée Vertrag / Traité d’Elysée) mødes Sankt Petri Skole og Prins Henriks Skole i januar for at markere det fransk- tyske venskab. Traktaten blev underskrevet i 1963 og traditionen for venskabet mellem de to lande bevares.
 
Sidste skoledag og dimissionsfest i 9. klasse:
Efter endt skoleår holder 9. klasserne sidste skoledag, hvor der bliver kastet karameller. Når afgangsprøverne er overstået, er der dimissionsfest for afgangseleverne. I den officielle del af dimissionsfesten holdes der taler af den tyske ambassadør, af skolens kongelige patron Kjeld Hillingsø og af skolelederen. Den udgående 9. klasse får overrakt deres beviser fra FSA prøverne. Efter en kort, officiel reception holder 9. klasse en afslutningsfest sammen med deres forældre og lærere.
 
 
Larslejsstræde 5 1451 København K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk