FAQ


 

FAQ - Frequently Asked Questions

 

Optagelse: Hvordan kan mit barn blive optaget på skolen?

Kontakt skolen  kontor@adm.sanktpetriskole.dk  eller telefonisk 33 13 04 62. Vi informerer gerne og sender derefter en ansøgning om optagelse.  Der er ventelister for alle kommende indskolingsårgange. Cirka  9 måneder før indskolingen starter optagelsesproceduren med infoaften, samtale med skoleledelsen og besøgsformiddag i 0. klasse.  Optagelsen bekræftes først efter optagelsesforløbet.
 

Venteliste: Hvornår skal børnene skrives op?

Der er ventelister til alle årgange. Det er bedst at skrive barnet op så tidlig som muligt.

 

Alder ved indskolingen: Hvornår skal barnet starte i skolen?

Sankt Petri Skole indskoler børnene i det kalenderår, hvor de fylder 6 år. Skolestart i 0. klasse er i Danmark obligatorisk.
 

Skolepenge:

Skolepenge betales 12 gange om året over betalingsservice PBS (se prisliste).
 

Tilskud til skolepenge: Hvem kan få fripladstilskud?

Tilskud er afhængigt af familiens samlede indkomst i sidste skatteår. Dokumentation er påkrævet. Ansøgningen kan hentes på skolens kontor og afleveres inden 1. september.
 

Transport: Hvordan kommer børnene i skole?

Eleverne bruger i høj grad de offentlige transportmuligheder.  Der er gode S-tog -, metro-, regionaltog -  og busforbindelser. Nærmeste station, Nørreport, er 5 min. gang fra skolen. Skolen råder desværre ikke over parkeringspladser til forældre, der afleverer deres børn i bil.
 

Befordringstilskud: Er der tilskud til befordring til og fra skolen?

Bus / togkort skal købes selv. Elever, som bor længere end 10 km fra skolen eller har brug for mindst 3 zoner (Movia, DSB), kan søge tilskud til transport. Familier med dokumenteret lav indkomst kan også få bevilliget tilskud til befordring. Ansøgningsblanketten kan hentes på skolens kontor. Tilskuddet bliver udbetalt ved skoleårets slutning i starten af juni måned.
 

Undervisningsmaterialer og bøger: Hvilke undervisningsmaterialer skal eleverne anskaffe, hvilke får de fra skolen?

De fleste undervisningsbøger stiller skolen til rådighed (udlån). Hæfter udleveres på skolen. Hjemmet skal anskaffe ordbøger, regnemaskine, passer.
 

Børnehave: Er der en tysk børnehave i København?

 

Religion: Er Sankt Petri Skole en kristen skole?

Sankt Petri Skole har et tæt og historisk begrundet samarbejde med den protestantiske Sankt Petri Kirke. Skolens værdigrundlag er kristen. Religionsundervisningen er ikke konfessionelt bundet og der er pligt at deltage. Der er én ugentlig undervisningstime.  Skolens elever tilhører mange forskellige trosretninger.
 

Fritagelser fra undervisningen: Er det muligt at fritage barnet for en uge eller to når vi rejser uden for skoleferien?

Fritagelse op til 2 dage gives af klasselæreren. Længere fritagelse skal gives af skoleledelsen.
 

Kurser for eksterne elever: Er der undervisning i tysk for børn eller voksne, som ikke går på skolen?

Desværre kan der ikke tilbydes kurser til elever som ikke er indskrevet på skolen.
 
Larslejsstræde 5 1451 København K | Tlf: +45 33 13 04 62 | E-mail: kontor@adm.sanktpetriskole.dk