Hver anden måned sender vi et nyhedsbrev ud til vores forældre, hvor vi præsenterer vores arbejde på skrift såvel som visuelt, videresender vigtige oplysninger og deler indtryk fra hverdagens SFO-liv med forældrene.

SFO’en bestræber sig også på at opretholde et livligt samarbejde med lærerne. På denne måde ønsker vi at holde en kontinuerlig informationsstrøm i gang, hvilket kan bidrage positivt til at finde en løsning i tilfælde af eventuelle problemer. Samlet set ser vi i den fælles udveksling med lærere og forældre et bredt og sundt udgangspunkt for (ud-) dannelsen af vores SFO-børn.

Ud over eftermiddagstilbud har nogle SFO-medarbejdere til opgave ved behov at støtte børn i skoletimerne.

Alle 0.klasser har en pædagog med i klasseværeslet en gang om ugen. Derudover har vi en gang om ugen to lektioner med hhv. 1. og 2. klasserne, som fokuserer på børnenes trivsel og deres udvikling af sociale færdigheder (samarbejde, tillid, konflikthåndtering).