Eleverne fra 0. og 1. klasser blandes og er opdelt i fire grupper. Det samme gør sig gældende for SFO-børnene i 2. og 3. klasse. På denne måde sikrer vi, at der kan opstå nye dynamikker blandt børnene, som ligger uden for klassen. Relationer kan etableres på tværs af både aldre og klasser.

Samlingen er et vigtigt element i vores daglige SFO-liv: De medarbejdere, der er tilknyttet grupperne, kan igennem samlingen opbygge en stabil kontakt og tillid til børnene i gruppen og lære mere om det enkelte barn igennem samtaler; både stemninger og problemer kan tages op.

Ud over en lille snack fra SFO’en kan børnene spise deres egne måltider i fred. Samlingen giver mulighed for at finde en fælles start på eftermiddagen: det daglige program præsenteres, og vigtige oplysninger og meddelser fra SFO’ens side bliver formidlet.