Ved at registrere sig på ventelisten anerkendes følgende adgangskrav:

 • Ekskursioner, lejrskoleophold og andre aktiviteter i og uden for skolen hører med til skolens liv. Deltagelse er derfor obligatorisk.
 • Religionsundervisningen er ikke forkyndelse og behandler etiske, moralske og filosofiske emner. Fritagelse fra religionsundervisningen er normalt ikke muligt.
 • Det forventes at forældrene deltager i klassens forældreaftener.
 • Skolen forbeholder sig ret til at udmelde elever, som ikke kan leve op til de faglige forventninger, eller ikke følger skolens ordensregler.
  eller ikke følger skolens ordensregler.
 • Udmeldelse: Udmeldelse af en elev skal ske skriftligt med 2 måneders varsel til den første i en måned.
 • Ansøgeren er indforstået med, at Sankt Petri Skole tager kontakt med den tidligere skole (eller børnehave), hvis dette anses for nødvendigt af pædagogiske årsager.
 • Medlemskabet i skoleforeningen (støtteforening) er obligatorisk og koster årlig 100 kr. per familie.
 • Samtykke vedr. fotos: I løbet af skoletiden tages fotos af eleverne til brug på skolens hjemmeside og i trykte materialer. Ved tilmelding gives samtykke hertil.
 • Ved attestation nedenfor gives samtykke til, at Sankt Petri Skole opbevarer og behandler oplysningerne i henhold til Persondataforordningen.