Karen Porsborg Nielsen

Karen Porsborg Nielsen

Sekretär

Jeg er årgang 1949, uddannet lærer og cand. pæd. i tysk. Lærer i Ballerup Kommune fra 1973 til 2001, hvor jeg blev ansat på Sankt Petri Skole og arbejdede frem til 2009. Året efter kom jeg i menighedsrådet ved Sankt Petri Kirke, som har udpeget mig som medlem af skolekommissionen. Samarbejdet mellem tysk og dansk kultur og sprog er positivt, hvilket absolut også er min erfaring fra mine otte år på skolen. Efter min mening komplementerer de to kulturer hinanden på bedste vis. Jeg vil gerne bidrage til, at denne udvikling fortsætter, ligesom jeg vil arbejde for, at det gode samarbejde mellem skole og kirke består.