Jette von Holst-Pedersen

Jette von Holst-Pedersen

Schulkommissionsmitglied

Indtrådt i skolebestyrelsen d. 1.2. 2021. Jeg er uddannet folkeskolelærer og er ligeledes cand. mag. i dansk og tysk og har en master i fremmedsprogs-pædagogik. Jeg har siden 1999 været ansat som lektor på Frederiks-berg seminarium (nuværende Københavns Professions-højskole), hvor jeg underviser på læreruddannelsen i tysk og dansk som andetsprog. I årene 1996-2008 gik mine døtre på Skt. Petri, i 90´erne underviste jeg selv 1 år på skolen i ’dansk for Seitenein-steiger’, og fra 2014 - 2020 var jeg undervisningsministe-riets tilsynsførende på skolen, så jeg kender skolen fra forskellige positioner. Jeg vil gøre mit for at være med til sætte rammerne for en skole, hvor det er godt at være og godt at lære - både for elever, lærere og forældre. Måtte vi i et fremtidigt samarbejde mellem alle involverede parter udvikle sko-lens helt unikke tosprogede og bikulturelle profil præget af en lang historie.