Bettina Wilting

Bettina Wilting

Gruppe 1

  • Magister Artium.
  • Erfaring fra 10 år i Skolefritidsordningen på Sankt Petri Skole.
  • Erfaring fra kirkearbejde og kor.
  • Ansvarsområder: 0. og 1. klasses børn i gruppe 1 og Krea Raum.