Freja Marie Skovmann Malkov

Freja Marie Skovmann Malkov

Jeg er færdiguddannet lærer i 2014, med linjefag i dansk som andetsprog (dsa), dansk og samfundsfag. På skolen underviser jeg i dsa. Det betyder, at jeg underviser de elever, der skal lære dansk. Jeg har været ansat siden 2015.