Rasmus Hecter

Rasmus Hecter

Pedel & IT

Datamatiker v/KEA i Januar 2020.

Som IT-pedel står jeg for den daglige drift af skolens it-udstyr. Jeg hjælper også pedellen med forefaldende arbejde, der skal 4 hænder til og den daglige nedlukning af skolen.