Sankt Petri Gymnasium

Internationalt og personligt
 

 

 

Hvad gør Sankt Petri  særligt?

Fire tidliger elever fra Sankt Petri Gymnasium fortæller.

International studentereksamen

Vi har et internationalt gymnasie som  mødested mellem tysk og dansk sprog og kultur. Sankt Petri Skoles gymnasie fører til den tyske internationale studentereksamen (DIA).

Sankt Petri Gymnasium, internationalt og personligt

Individuel støtte

Den individuelle støtte af eleverne er unik for os. Ud over et højt undervisningsniveau garanterer vi masser af effektiv læringstid for alle ved at undervise i små grupper.

Elever

Faglærere

Klassekvotient

Studere på verdensplan

Den Internationale Studentereksamen (DIA) giver direkte adgang til tyske og danske universiteter, både til videnskabelige og humanistiske studier. Desuden giver DIA direkte adgang til videregående uddannelse i USA, Storbritannien og mange andre lande.
Du finder oplysninger om studentereksamen i henhold til DIA’s regler, om antallet af skriftlige og mundtlige eksaminer, eksamensemnerne og den nøjagtige procedure for eksaminerne som download i boksen.

Undervisningssprog

Ud over fremmedsprogene er undervisningssproget i fagene historie, samfundsfag og dansk dansk. I alle andre fag er undervisningssproget tysk.
Emnet geografi undervises tosproget på engelsk og tysk, dvs. materialets og faget understøtter således viden og sikkerhed på det engelske sprog.
Sport undervises på dansk og tysk.

Elevudveksling

Ønsker du at tilbringe et udvekslingsår? Hvad med Athen, Shanghai eller Lissabon? Som en tysk udlandsskole er vi forbundet til 140 andre tyske skoler over hele verden. Et ophold i udlandet på en af disse skoler er fuldt anerkendt, så du ikke mister tid, mens du går på gymnasiet. Vi rådgiver og hjælper gerne med det mere detaljerede udvalg af skoler, fagfordeling og skaber kontakten. En oversigt over de tyske udlandsskoler kan findes i linket.

ipad-projekt

I 10. klasse får eleverne på Sankt Petri Skole en personlig iPad til brug i undervisningen. De bruges integreret på en meningsfuld måde i alle fag. Alle klasseværelser er udstyret med smartboards.

Samarbejde med Københavns Universitet

Som en del af naturfagsundervisningen samarbejder gymnasiet med Københavns Tekniske Universitet.

Sprogstøtte

Studerende på gymnasiet får yderligere støtte på tysk eller dansk, afhængigt af deres niveau.

Tværfaglige lektioner

I nogle fag arbejdes der på tværs af årene.
Margit Birken

Margit Birken

Studie- og karrierevejledning

Erhvervsvejledningen på Sankt Petri Skole har fast plads i gymnasiets skoleliv og giver eleverne informationer af almen og individuel karakter. Vi rådgiver om studie- og karrieremuligheder i Tyskland såvel som i Danmark og arrangerer rådgivnings- og informationsarrangementer.

Sine Højholdt

Sine Højholdt

Dominik Schlüter

Dominik Schlüter

Deutscher Oberstufenkoordinator

+45 33 34 64 11

Indmeldelse

Her kan du tilmelde dig vores gymnasie, og de ofte stillede spørgsmål besvarer de mest almindelige spørgsmål om skolepenge, adgangskrav og læseplaner.

 

Til indmeldelseOfte stillede spørgsmål