Sankt Petri Gymnasium

Internationalt og personligt
 

 

 

Midt i København

I vores internationale gymnasium mødes det tyske og danske sprog og kultur. Dette kommer til udtryk i vores faglige indhold, vores pædagogik og didaktik samt i det dobbelte afgangsbevis.

Det øverste niveau af Sankt Petri Schule fører til den tyske internationale abitur-eksamen (DIA). Den form for DIA, der tilbydes på Sankt Petri Schule, er anerkendt af det danske undervisningsministerium som værende ækvivalent med den danske Abitur (studenterprøver). Med en dobbeltuddannelse åbner der sig helt nye muligheder for tiden efter gymnasiet.

International studentereksamen

Sankt Petri Gymnasie giver dig mulighed for at opnå en dobbelt studentereksamen. Hvordan vores gymnasie er opbygget, hvilke eksamensfag der er obligatoriske og mere information om DIA kan findes her.

Individuel støtte

Den individuelle støtte af eleverne er unik hos os. Udover at tilbyde kurser af høj kvalitet, garanterer vi, at alle får en masse effektiv læringstid ved at undervise i små grupper. Dette skaber et familieskolefællesskab, hvor alle bliver set.

Studier på verdensplan

Den Internationale Studentereksamen (DIA) giver direkte adgang til tyske og danske universiteter, både til videnskabelige og humanistiske studier. Desuden giver DIA direkte adgang til videregående uddannelse i USA, Storbritannien og mange andre lande.
Du finder oplysninger om studentereksamen i henhold til DIA’s regler, om antallet af skriftlige og mundtlige eksaminer, eksamensemnerne og den nøjagtige procedure for eksaminerne som download i boksen.

Elevudveksling

Går du i skole i et tysktalende land og vil du gerne komme til København i en begrænset periode eller for hele gymnasiet? Det er muligt hos os – også uden danskkundskaber! Med intensive fremmedsprogsundervisning i dansk og med den rette motivation fra din side, bringer vi dig til at gennemføre det danske studentereksamen på modersmålsniveau. Vi hjælper dig også gerne med at finde bolig. Hvis du er interesseret, så kontakt vores gymnasiekoordinator Moritz Schick.

Sprogkoncept

Med undtagelse af moderne fremmedsprog afholdes undervisningen på gymnasiets øverste niveau på tysk af lærere med modersmål. Kun fagene historie, samfundsfag (samfundsfag) og dansk (dansk) undervises på dansk af modersmålslærere.

Eleverne får om nødvendigt intensive og individuelle undervisningstimer i tysk som fremmedsprog (DAF) eller dansk som fremmedsprog (DSU) for at forberede dem optimalt til de krav, som det gymnasiale niveau stiller.

ipad-projekt

I 10. klasse får eleverne på Sankt Petri Skole en personlig iPad til brug i undervisningen. De bruges integreret på en meningsfuld måde i alle fag. Alle klasseværelser er udstyret med smartboards.

Doppelt studentereksamen

Hos os erhverver de studerende både den tyske internationale Abitur (DIA) og den danske studentereksamen (STX), hvormed dørene på de fleste universiteter i Tyskland og i udlandet står åbne for dem.

Sprogstøtte

Studerende på gymnasiet får yderligere støtte på tysk eller dansk, afhængigt af deres niveau.

Ekskursioner

Hos os er læring ikke kun begrænset til klasseværelset. Derfor er vores klasser ofte trukket til læringssteder uden for skolen i og omkring København. Vi har også en studietur med hele gymnasiet hvert år. Rejsedestinationerne er i andre europæiske lande og er intensivt forberedt i klasseværelset.

Model United Nations

Hvis det ikke er nok for dig, er du hjertelig velkommen til at deltage i vores Model United Nations AG, som deltager i Tysklands største FN-simulering i Kiel en gang om skoleåret.

Hvad gør Sankt Petri  særligt?

Fire tidliger elever fra Sankt Petri Gymnasium fortæller.

Indmeldelse

Overvejer du at melde dig ind på Sankt Petri Gymnasium, eller vil du finde ud af, om vores gymnasie ville være noget for dig? Kom i kontakt med vores gymnasiekoordinator Stine Myssing Odgaard. Hun kan rådgive dig kompetent og hjælpe dig med eventuelle spørgsmål.

 

Mail Stineoptagelse.dk