Sankt Petri Skole

Vores værdigrundlag

Skole betyder for os tillid – en tillid som vi hver dag og til stadighed skaber sammen. Valget af skole er en af de væsentligste beslutninger, som elever og forældre træffer med hinanden. Vi opfatter ikke dannelse som et abstrakt mål, men derimod som en konkret forpligtelse. Den er mere end udarbejdelse af et pensum og omfatter den hele personlighed og dens udvikling – åndeligt, musisk-kreativt, socialt. Vi ønsker at hjælpe vores elever med at udvikle sig til selvsikre, engagerede og kritiske personligheder.

Vi forstår skolen som et fællesskab mellem elever, lærere og forældre, der har den enkeltes såvel som fællesskabets behov for øje. Læring kræver regler og frihed; sjov og nysgerrighed; respekt og tillid. Den behøver pålidelige, trygge rammer, inden for hvilke den enkelte bliver fordret og udfordret og kan udfolde sit potentiale. Hjælpsomhed og tage ansvar er vigtige for os. Vores tolerance hører op der, hvor intolerance begynder. Mobning, udgrænsning og lignende har ingen plads hos os.

Oversigt

Vores skole består af børnehaveklasse (0. klasse) og den 9 årige grundskole; den minder dermed om den danske folkeskole. Hertil kommer et gymnasium (10.-12. klasse). Vi er en international skole med fokus på ligeværdig undervisning i det tyske og danske sprog og kultur.

Børnehaveklasse

0. klasse er vores børnehaveklasse. Den giver mulighed for at starte forsigtigt op i skolen, og alligevel komme hurtigt foran i læringen.

Indskoling

Vores indskoling omfatter 1.-5. klasse og minder om den tyske grundskole. Holder sammen med 0. klasserne til i Larslejsstræde.

Udskoling

Klasserne 6 til 9 er vores udskoling. Afslutter med FP9 og den tyske Sek1 Prüfung. Disse klasser har deres klasseværelser i Nørregade.

Gymnasie

Lille gymnasium med undervisning på højt niveau og individuel støtte til eleverne, giver adgang til studie i Danmark og Tyskland.

Sprogkoncept

Som en fast del af vores arbejde med skoleudvikling står den særlige sprogindsats. En dedikeret arbejdsgruppe har igennem de senere år udviklet et fremragende koncept for sprogundervisningen med det formål at styrke elevernes indlæring af både andet modersmål og fremmedsprog.

Fester og traditioner på Sankt Petri Skole

Oktoberfest

I september holder vi oktoberfest. Årets oktoberfest er et højdepunkt i skoleåret, som vi glæder os til. I skolegården såvel som på kirkepladsen tilbyder boder et rigt udvalg af drikkevarer, kager, pølser, oktoberfestaktiviteter og musik.

Sportsdag

Den sidste dag før efterårsferien er alle skoler i Danmark værter for Idrætsdagen. Hele skolen går ud sammen og bevæger sig. I de sidste år har vi haft en masse sjov med vores monsterløb.

Lanternefest

SFO’en holder Lanternefest for 0. til 4 klasserne i november. Eleverne laver deres egne lanterner, tænder dem og går tur over til H.C Ørstedsparken.

Santa Lucia

Den 6. december fejrer vi Santa Lucia med en festlig optog. Femte klassernes elever påtager sig rollen som Santa Lucia hvert år og bevæger sig gennem klasserne med dragt, sang og stolthed.

Klip og klister

På en fredag i slutningen af november finder klip-og-klister-dagen sted. Her klipper vi julepynt, som hænges op på hele skolen og sætter Sankt Petri Skole i julestemning.

Projektuge

I kalenderuge 49 finder temaugen sted hvert år. Der er findes et overordnet emne for hele skolen, for eksempel bæredygtighed. Klasser bestemme uafhængigt af hinanden, hvad de ønsker at beskæftige sig med.

Fastelavn

I februar fejrer skolen også fastelavn. Eleverne klæder sig ud til denne lejlighed og slår katten ud af tønden efter dansk tradition.

Tema uge

I ugen før påskeferien finder der fire temadage sted. For eksempel laves vi hele skolen om til en by – Petri Stadt.

Klassedagene

Den sidste dag før jul, påske og sommerferien finder klassedagene sted, hvor fælles hygge og oprydning er på dagsordenen.

Sports uge

I ugen før Sommerferien finder vores sportsuge sted. En begivenhed, som vi ser frem til hele året rundt. Eleverne prøver krafter med en ny sport hver dag. Tilbuddet er stort og varierer fra yoga til mountainbike.

Projekter og aktiviteter

På Sankt Petri Skole er der mange spændende muligheder uden for klassen for at deltage i projekter og aktiviteter.

Miljøråd

Greta Thunberg er dit forbillede? Så er miljørådet lige dig. Vores miljøråd er forpligtet til at gøre vores skole grønnere og mere bæredygtig.

Børnekor

Kinderchor Sankt Petri er Sankt Petri Skoles kor, og det organiseres i tæt samarbejde med Sankt Petri Kirke. For tiden synger mere end 70 børn i koret. De ugentlige prøver finder sted i fire grupper, som øver separat efter alder og musikalsk erfaring. Det er frivilligt at deltage i børnekoret.

Prøverne holdes i i Sankt Petri Kirkes Christian-V.-Sal
Instrueres af Jonathan Sievers, kontakt: 33933874,
kirchenmusiker@sankt-petri.dk

Latin AG

Carpe diem! Latin lever, og du taler mere latin, end du tror. Skole/skole, Frugt/frugt, Kollega/kollega er blot et par ord, der kommer direkte fra latin. Formålet med Latin AG er, udover at lære latin, at have et særligt fokus på at dykke ned i den antikke verden og romerriget. Vi læser latinske tekster, møder magtfulde senatorer, ængstelige slaver, elegante matroner, og stærke gladiatorer. Men hvad ville den romerske antik være uden sine guder og helte! På Ny Carlsberg Glyptotek udforskes romersk-græsk mytologi i alle dens facetter. Men at bringe latin til live betyder også at opleve kultur med alle dine sanser. Typiske romerske fester fejres på Sankt Petri Skole (f.eks. Saturnalie fest i december), og vi udforsker den latinske køkken.

Som en lille “bivirkning” fremmer latin en dybere forståelse af europæisk kultur og sprog og baner vejen for mange studieforløb. Vi arbejder i grupper med gode lærematerialer.

Jugend musiziert

Jumu er den største musikkonkurrence for unge i Tyskland. Næsten en million børn og unge har deltaget i “Jugend musiziert” i de mere end 55 år konkurrencen har eksisteret. For mange af disse unge var konkurrencen det første skridt i en succesfuld musikkarriere.

Konkurrencen omfatter både instrumental- og vokalmusik og er tænkt som et incitament til at lave musik, finde musikalske  talenter tidligt og til at promovere unge musikere.

Siden 1997 har Jugend musiziert også været afholdt på mange tyske udenlandsskoler i region 2 (tidligere Nord- og Østeuropa),

København har deltaget med sin egen regionale konkurrence på Sankt Petri siden 2010 og fejrede sit 10 års jubilæum i 2019. I 2021 er skolen vært for den store Jumu konkurrence.

Skolens avis

Skoleavisen udkommer hvert kvartal. Her vil du lære, hvordan aviser bliver til, og du er selv med i arbejdet. At være journalist, skrive artikler, redigere tekster, layout, tage billeder – der er mange måder at være aktiv i skolens avis.

Programmering AG

under opbygning

FN's rollespil

Kommunikation, samarbejde, kompromis – det er diplomatiets tre vigtigste ord. I skoleåret 18/19 deltog Sankt Petri Skole for anden gang i en simulering af FN processerne, vi var gæster i parlamentet i Kiel. Ud over vores seks delegerede samledes mere end 400 andre unge med interesse for politik fra Tyskland og fra tyske skoler rundt om i verden. Og du kan være der næste gang!

Jugend forscht

Vi er en munter gruppe på omkring 5 – 10 studerende, der mødes omkring en gang om ugen. Arbejdet foregår i små grupper – du kan også arbejde alene på projekter, som du har valgt sammen med læreren.

Projekterne beskæftiger sig med videnskabelige spørgsmål, som vi besvarer både teoretisk og med eksperimenter. Vi har blandt andet beskæftiget os med energibesparelsesmuligheder på vores skole. Et andet projekt drejede sig om brændselsceller på skibe og et behandlede kølesystemer til underjordiske rum. 

Vi forsøger at besvare spørgsmålene ved hjælp af eksperimenter, overvejelser og internet-forskning.

Når projekterne er afsluttet, er der mulighed for at deltage i Jugend forscht eller Schüler experimentieren i februar og marts i Schleswig-Holstein.

Musical

Siden 2009 har Sankt Petri Skole haft tradition for musical. Eleverne fra 8. og 9. klasse forbereder sammen i “MusPra” Musisk-praktiske fag, en musical der bliver opført i november-december.

Sankt Petri Fim Festival

Hvis der er en lille filmskaber i dig, så er den årlige Sankt Petri Film Festival lige noget for dig.

Ferieplaner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indmeldelse

Her finder du alt om indmeldelse. De oftest stillede spørgsmål besvarer de mest almindelige spørgsmål om skolepenge, adgangsbetingelser, eksamener og læseplaner.

 

Til indmeldelseOfte stillede spørgsmål