Undervisning

Priser 2022/2023

Enkeltundervisning

1x 20 minutter om ugen

Sankt Petri elever ……………………………………………………………………………. 710 kr.*/månedligt

Eksterne elever (f.eks. tidligere elever eller elever på venteliste)……………. 850 kr.*/månedligt

20 min. anbefaler vi kun begyndere som et “snusekursus”

1x 30 minutter om ugen

Sankt Petri elever …….……………………………………. 915 kr.*/månedligt

Eksterne elever ………………………………………………1120 kr.*/månedligt

 

1x 40 minutter om ugen

Sankt Petri elever …….……………………………………. 1160 kr.*/månedligt

Eksterne elever ……………………………………………… 1370 kr.*/månedligt

1x 60 minutter eller 2x 30 minutter om ugen

Sankt Petri elever………………………………… 1640 kr.*/månedligt

Eksterne elever …………………………………… 1850 kr.*/månedligt

 

40 minutter + 30 minutter om ugen

Kun Sankt Petri elever …….……………………………………. 1890 kr.*/månedligt

2 x 40 minutter om ugen

Kun Sankt Petri elever …….……………………………………. 2120kr.*/månedligt

60 minutter + 30 minutter om ugen

Kun Sankt Petri elever …….……………………………………. 2330 kr.*/månedligt

60 minutter + 40 minutter om ugen

Kun Sankt Petri elever …….……………………………………. 2560kr.*/månedligt

2 x 60 minutter om ugen

Kun Sankt Petri elever …….……………………………………. 2970kr.*/månedligt

*gælder for et eller flere instrumenter eller sanglektioner 

 

Gruppeundervisning

1x 50 minutter

Sankt Petri elever…………………………………. 400 kr./månedligt

Eksterne elever ……………………………………. 480 kr.**/månedligt

1x 50 minutter weekend

Musikwiege og Musikgarten ………………………………………………… 10 klip på klippekort/1.500 kr. 

20 lørdage om året

Sammenspil

1x 40 min. om ugen

Sankt Petri elever ……………………………………………………………. 400kr.

Eksterne elever ………………………………………………………. 480kr.**

Prisgruppeblok

Forskellige tilbud ……………………………………………………. 1500 kr.

10 datoer 60 min. (minimum 3 deltagere)

10 datoer på 90 min. (mindst 15 deltagere)

– vil blive opkrævet som et engangsbeløb, når du bestiller

Vigtige oplysninger

Tilmeldingsgebyr

350 kr./engangsbeløb

 

Der er ingen gebyropkrævning for genindskrivning af elever, selv i tilfælde af instrumentændringer.

Tilmeldingsgebyret med ordene “Tilmelding Musikskole” og med angivelse af navn og evt. klasse via MobilePay Nr. 19210 eller overførelse til konto:

Sydbank, Kongens Nytorv

Reg. 8075

Kontonummer 0001517436

IBAN: DK58 8075 0001 5174 36

SWIFT/BIC: SYBKDK22

Tilmeldingsfrist

Musikskolens tilbud opdateres og offentliggøres hvert år i slutningen af april for det kommende skoleår.

Tilmeldingsfristen for det følgende skoleår er den 31.maj.

Det er nødvendigt at genindmelde sig hvert år og at sætte sig ind i det aktuelle musikskoletilbud for at være opmærksom på eventuelt ændrede undervisningsbetingelser.

Tilmelding uden for tilmeldingsfristen accepteres løbende og tages i betragtning på næste mulige dato eller, hvis vi ikke kan imødekomme undervisningsanmodningen, placeres på en venteliste.

Betaling

Lektioner undervises i ugentlige lektioner og skal betales på forhånd via PBS (direkte debitering) i 11 månedlige rater fra august til juni. Juli er fri for undervisning og betaling.

Sydbank, Kongens Nytorv

Reg. 8075

Kontonummer 0001517436

IBAN: DK58 8075 0001 5174 36

SWIFT/BIC: SYBKDK22

Undervisningstid

Undervisningen begynder den 15. august 2022.
Helligdage, ferier og skolefri dage er undervisningsfri. Undervisningen finder normalt sted mandag til fredag fra kl. 13:00 til 19:00. Musikskolen forbeholder sig retten til at ændre undervisningsdage og -tider i løbet af skoleåret.
Undervisningen slutter den 16.06.2023. Den sidste uge inden sommerferien bruges til evtl. efterlæsning.

Prøveperioden

For nye elever betragtes perioden fra skolestart til slutningen af oktober som en betalt prøvetid (3 månedlige rater). Afmelding skal ske skriftligt senest den sidste arbejdsdag inden den 10. oktober. Efter denne dato er tilmeldingen bindende for hele skoleåret.

Udmeldelse

I løbet af skoleåret er det kun muligt at afmelde sig i særlige tilfælde af tvingende årsager såsom flytning, sygdom eller pædagogiske hensyn. Beslutningen er op til musikskolens ledelse. Godkendte afmeldinger kan ske skriftligt i slutningen af måneden på musikskolens ledelse, med en 1-måneds opsigelsesperiode. Afmeldinger givet til musiklæreren eller skolens sekretariat kan ikke tages i betragtning.

Aflyste timer

Timer som elever forsømmer og aflyser, vil ikke blive efterlæst eller kompenseret for. Hvis læreren er forhindret, kan op til 3 lektioner aflyses på grund af sygdom uden krav på at indhente det forsømte. Hvis der er yderligere aflysninger, vil læreren selv eller en vikar indhente / undervise, eller de tilsvarende omkostninger for de udækkede lektioner vil blive refunderet ved udgangen af skoleåret.

Aflysning af timer

Aflysningen af timer og yderligere aftaler finder sted direkte mellem musiklærer og eleven / forældrene.

Prøvetimer

Af pædagogiske og musikalske årsager anbefaler vi undervisningsenheder på 20 min. som smagsprøve for begyndere. På strengeinstrumenter anbefales det at bruge mindst 30 min. til at starte med.

Gentilmelding

Alle gentilmeldinger er bindende for hele skoleåret. I tilfælde af en ændring af instrumentet kan der på forhånd aftales en ny prøvetid med musikskolens ledelse. Der er ingen ny tilmeldingssafgift for gentilmelding af elever, selv i tilfælde af instrumentændringer.

Instrumenter

Eleverne forventes at medbringe deres eget instrument til undervisningen og klaverstuderende skal kunne øve sig derhjemme på klaver eller el-klaver.

Sankt Petri Musikskole har et meget begrænset bibliotek af instrumenter. Hvis det er nødvendigt, især i prøveperioden, lejer vi disse instrumenter ud til rimelige priser. Send venligst forespørgsler via e-mail.

I princippet henviser vi til vores samarbejdspartnere vedrørende instrumentudlejning, køb og vedligeholdelse, som vi har aftalt fordelagtige betingelser med for eleverne fra Sankt Petri Musikskole. Søg altid hjælp og vejledning hos din instrumentallærer ved instrumentanskaffelse.

Strygeinstrumenter

Vores partner for strygeinstrumenter er violinbygger Matthias Beimdiek.

Sankt Petri elever modtager særlige rabatter.

Klaverer

Sankt Petri elever får forskellige rabatter på klaverer og flygler hos Juhl-Sørensen.

Blæseinstrumenter

i.K.Gottfried i København tilbyder rabatter på udlejning af blæseinstrumenter.

Slagtøj

Elever får 10% rabat hos vores partner for slagtøjsinstrumenter.

Indmeldelse

Klik her for at tilmelde dig musikskolen.

Til indmeldelse