Undervisning

Priser 2020/2021

Privatundervisning

1x 20 minutter om ugen

Sankt Petri elever ……………………………………………………………………………. 680 kr.*/månedligt

Eksterne elever (f.eks. tidligere elever eller elever på venteliste)……………. 820 kr.*/månedligt

20 min. anbefaler vi kun begyndere som et “snusekursus”

1x 30 minutter om ugen

Sankt Petri elever …….……………………………………. 880 kr.*/månedligt

Eksterne elever ………………………………………………1080 kr.*/månedligt

 

1x 40 minutter om ugen

Sankt Petri elever …….……………………………………. 1120 kr.*/månedligt

Eksterne elever ……………………………………………… 1320 kr.*/månedligt

1x 60 minutter eller 2x 30 minutter om ugen

Sankt Petri elever………………………………… 1580 kr.*/månedligt

Eksterne elever …………………………………… 1780 kr.*/månedligt

 

40 minutter + 30 minutter om ugen

Kun Sankt Petri elever …….……………………………………. 1820 kr.*/månedligt

2 x 40 minutter om ugen

Kun Sankt Petri elever …….……………………………………. 2040kr.*/månedligt

60 minutter + 30 minutter om ugen

Kun Sankt Petri elever …….……………………………………. 2240 kr.*/månedligt

60 minutter + 40 minutter om ugen

Kun Sankt Petri elever …….……………………………………. 2460kr.*/månedligt

2 x 60 minutter om ugen

Kun Sankt Petri elever …….……………………………………. 2860kr.*/månedligt

*gælder for et eller flere instrumenter eller sanglektioner 

 

Gruppeundervisning

1x 50 minutter

Sankt Petri elever…………………………………. 420 kr./månedligt

Eksterne elever ……………………………………. 480 kr.**/månedligt

1x 50 minutter weekend

Kun eksterne elever ………………………………………………… 240 kr.***/månedligt

20 lørdage

**afregnes i 2 rater på 2.640kr. i august og januar

*** afregnes i 2 rater på 1.320 kr. i august og januar

Samspil

Prisgruppe A

Sankt Petri elever ……………………………………………………………. 420kr.

Eksterne elever ………………………………………………………. 480kr.**

3 til 7 deltagere – 40 min

Prisgruppe B

Sankt Petri elever …………………………………………………………….. 320 kr.

Eksterne elever ………………………………………………………………… 380kr.****

8 til 12 deltagere – 40 min.

13 og flere deltagere – 60 min.

Prisgruppeblok

Forskellige tilbud ……………………………………………………. 1500 kr.

10 datoer 60 min. (minimum 3 deltagere)

10 datoer på 90 min. (mindst 15 deltagere)

– vil blive opkrævet som et engangsbeløb, når du bestiller

**afregnes i 2 rater på 2.640kr. i august og januar

*** afregnes i 2 rater på 1.320 kr. i august og januar

**** afregnes i 2 rater på 2.090kr. i august og januar

Vigtige oplysninger

Registreringsgebyr

Sankt Petri elever ……………………………………… 250 kr./engangsbeløb

Førskolebørn på ventelisten/tidligere elever …………………………………………… 350 kr./engangsbeløb

 

Der er ingen gebyropkrævning for genindskrivning af elever, selv i tilfælde af instrumentændringer.

Tilmeldingsgebyret med ordene “Tilmelding Musikskole” og med angivelse af navn og evt. klasse via MobilePay Nr. 19210 eller overførelse til konto:

Sydbank, Kongens Nytorv

Reg. 8075

Kontonummer 0001517436

IBAN: DK58 8075 0001 5174 36

SWIFT/BIC: SYBKDK22

Tilmeldingsfrist

Musikskolens tilbud opdateres og offentliggøres hvert år i slutningen af april for det kommende skoleår.

Tilmeldingsfristen for det følgende skoleår er den 1.-31.maj.

Det er nødvendigt at genindmelde sig hvert år og at sætte sig ind i det aktuelle musikskoletilbud for at være opmærksom på eventuelt ændrede undervisningsbetingelser.

Tilmelding uden for tilmeldingsfristen accepteres løbende og tages i betragtning på næste mulige dato eller, hvis vi ikke kan imødekomme undervisningsanmodningen, placeres på en venteliste.

Betaling

Lektioner undervises i ugentlige lektioner og skal betales på forhånd via PBS (direkte debitering) i 11 månedlige rater fra august til juni. Juli er fri for undervisning og betaling.

Sydbank, Kongens Nytorv

Reg. 8075

Kontonummer 0001517436

IBAN: DK58 8075 0001 5174 36

SWIFT/BIC: SYBKDK22

Undervisningstid

Undervisningen følger skoleåret og begynder den 17. august 2020.
Helligdage, ferier og skolefri dage er undervisningsfri. Undervisningen finder normalt sted mandag til fredag fra kl. 13:00 til 19:00. Musikskolen forbeholder sig retten til at ændre undervisningsdage og -tider i løbet af skoleåret.

Prøveperioden

For nye elever betragtes perioden fra skolestart til slutningen af oktober som en betalt prøvetid (3 månedlige rater). Afmelding skal ske skriftligt senest den sidste arbejdsdag inden den 10. oktober. Efter denne dato er tilmeldingen bindende for hele skoleåret.

Udmeldelse

I løbet af skoleåret er det kun muligt at afmelde sig i særlige tilfælde af tvingende årsager såsom flytning, sygdom eller pædagogiske hensyn. Beslutningen er op til musikskolens ledelse. Godkendte afmeldinger kan ske skriftligt i slutningen af måneden på musikskolens ledelse, med en 1-måneds opsigelsesperiode. Afmeldinger givet til musiklæreren eller skolens sekretariat kan ikke tages i betragtning.

Mistede timer

Timer som elever mister, vil ikke blive gentaget eller kompenseret for. Hvis læreren er forhindret, kan op til 4 lektioner aflyses på grund af sygdom, videreuddannelse eller koncertture uden ret til at indhente det forsømte. Hvis der er yderligere aflysninger, vil læreren selv eller en vikar indhente / undervise, eller de tilsvarende omkostninger for de udækkede lektioner vil blive refunderet ved udgangen af skoleåret.

Aflysning af timer

Aflysningen af timer og yderligere aftaler finder sted direkte mellem musiklærer og eleven / forældrene.

Prøvetimer

Af pædagogiske og musikalske årsager anbefaler vi undervisningsenheder på 20 min. som smagsprøve for begyndere. På strengeinstrumenter anbefales det at bruge mindst 30 min. til at starte med.

Genregistreringer

Alle genregistreringer er bindende for hele skoleåret. I tilfælde af en ændring af instrumentet kan der på forhånd aftales en ny prøvetid med musikskolens ledelse. Der er ingen ny registreringsafgift for genindskrivning af elever, selv i tilfælde af instrumentændringer.

**afregnes i 2 rater på 2.640kr. i august og januar

*** afregnes i 2 rater på 1.320 kr. i august og januar

Instrumenter

Eleverne forventes at medbringe deres eget instrument til undervisningen og klaverstuderende bør kunne øve sig derhjemme.

Sankt Petri Musikskole har et meget begrænset sæt af instrumenter. Hvis det er nødvendigt, især i prøveperioden, lejer vi disse instrumenter ud til rimelige priser. Send venligst forespørgsler via e-mail.

I princippet henviser vi til vores samarbejdspartnere vedrørende instrumentudlejning, køb og vedligeholdelse, som vi har aftalt fordelagtige betingelser med for eleverne fra Sankt Petri Musikskole.

Strenge

Vores partner for tildeling af strengeinstrumenter er violinmaker Matthias Beimdiek.

Sankt Petri elever modtager særlige priser.

Klaverer

Sankt Petri elever får forskellige rabatter på klaverer og flygler i den lokale Juhl-Sarensen butik i København.

Vindinstrumenter

i.K.Gottfried i København tilbyder rabatter på udlejning af vindinstrumenter.

Slagtøj

Elever får 10% rabat fra vores partner for slagtøj instrumenter.

Indmeldelse

Klik her for at tilmelde dig musikskolen.

Til indmeldelse