SFO medarbejdere

 

 

Sammensætningen af personalet i SFOen sikrer, at børn kan spejle sig i en multikulturel, tosproget og kønsspecifik kontekst, som både repræsenterer mangfoldigheden i gruppen af elever og svarer til skolens ønske om at være en Begegnungsschule.