Sproget som nøgle

På Sankt Petri Skole spiller sproget en nøglerolle. Sproget åbner døre til omverdenen og til os selv. Vores kulturelle forståelse er formidlet gennem sprog. Det omsætter verden i ord, lærer os mellemtoner og nuancer at kende, udvider vores horisont i mødet med andre og, ikke mindst, med det ukendte. Således bygger Sankt Petri Skoles dansk-tyske karakter ikke alene bro mellem vores to sprog, lande og kulturer; den fremmer den enkelte elevs interkulturelle kompetencer og sætter hende/ham i stand til at navigere i en multikulturel og globaliseret verden. 

Begegnungschule

På baggrund af den tysk-danske karakter på Sankt Petri Skole ønsker vi ikke kun at fremme sproglig kompetence, men også at gøre vores elever i stand til at navigere i en kompleks, multikulturel og globaliseret verden.

Dansk og tysk

– er ligeværdige sprog på Sankt Petri Skole. Vi kan tale vores eget modersmål og på den andens sprog – og blive hørt og forstået. På vej i skole, i klasserne og i pauserne flyder dansk og tysk umærkeligt sammen.

Modersmål

Fagene tysk og dansk undervises af modersmålslærere. Undervisningssproget i hovedfaget matematik er tysk i alle klasser. I de andre er lærerens modersmål undervisningssproget.

DaF og Dsa

Skolen tilbyder elever, der endnu ikke taler dansk, undervisning i dansk for begyndere, DSA (Dansk som andetsprog). Elever med dansktalende baggrund får undervisning i DaF (tysk som fremmedsprog).

Sprogbånd

På sprogbåndet i 1. til 4. klasse styrkes elevernes andetsprog. Eleverne på en årgang bliver delt op i grupper på 4 sprogniveauer. Nogle elever får DSA- eller DaF-undervisning, mens de andre deltager i sprogundervisning med fokus på det førfaglige sprog.

Introdansk (dansk som andetsprog)

Skolen tilbyder intensiv sprogundervisning i dansk til alle elever i 1. til 9. klasse, som endnu ikke taler dansk. Denne undervisning er integreret i elevens skema og støtter dermed integrationen i skole- og samfundsliv.

Fremmedsprog

Sprogene tysk og dansk er det naturlige grundlag på skolen. Derudover starter engelskundervisningen i 3. klasse, og skolen tilbyder franskundervisning som et valgfrit fag fra 6. klasse og mulighed for at stifte bekendtskab med latin som frivilligt fag.

Undervisningssprog

Sankt Petri Skolen stræber efter en fast fordeling af undervisningssproget for klassetrinene 5 til 9 fra skoleåret 2019/2020.

To-lærer princip i 0. klasserne

I 0. klasse får eleverne især støtte i sprogundervisningen ved at have to lærere (dansk- og tysktalende) i en stor del af timerne. Målet er, at alle elever skal nå mindst A1+-niveauet efter de første to års skolegang.