Klubben

Klubbens medarbejder

Praktisk info

Klubben er beliggende i stuen på Nørregade 31, 1451 København.

Vi har åbent mandag, tirsdag og fredag kl. 12:50-17:00 og onsdag og torsdag kl. 12:50-18:00

Vi kan kontaktes på telefonnummer 23357069 i tidsrummet kl. 13:00-17:00.

Derudover er I meget velkommen til at kontakte Yuki (YSA) eller Rasmus (RG) på intra eller mail sfo@sanktpetriskole.dk eller rg@sanktpetriskole.dk, hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer.

Klubben

Der er pt. tilknyttet tre medarbejdere og ca. 70 børn. Børnene er fra 4. til og med 7. klasse. Som noget nyt har vi i skoleåret 23/24 valgt at 7. klasserne kan få lov til at blive i Klubben. Det har været et stort ønske fra nogle af børnene i 7. klasse. Hvis ordningen er en succes og det er et ønske fra de nuværende 6. klasser, så fortsætter vi det i skoleåret 24/25

Indmeldelse

Indmeldelse for skoleår 23/24 er lukket. Det er dog altid en mulighed at skrive til Yuki eller Rasmus omkring mulighed for indmeldelse løbende. Vi forbeholder os retten til afslå en anmodning, men oftest kan vi finde en løsning.  

Alt hvad vi gør, skal starte og slutte med et barn!

Klubbens pædagogiske grundlag er fælles med Sankt Petri SFO og Fritten. Det fælles pædagogiske grundlag består af fem sætninger:

1. Grundlag

Der er meget lidt børnene skal, men der er meget de kan.

2. Grundlag

Vi tilbyder pædagogiske aktiviteter til alle børn uanset interesser og vi følger børnenes interesser og initiativer

3. Grundlag

Alle børn har ret til mindst én tryg voksen relation.

4. Grundlag

Alle børn skal have gode og ligeværdige relationer og venskaber med andre børn.

5. Grundlag

Vi behandler alle børn forskelligt for at behandle dem ens.

Klubben er i fysisk størrelse og i antallet af børn og medarbejder, en relativ lille klub. Dette betyder i praksis, at alle medarbejdere har et stort kendskab til alle børnene og at der er et godt fællesskab.

Klubbens medarbejder er ofte også en del af børnenes skoledag og generelt har vi et tæt samarbejde med skolen. Det betyder, at vi ofte har viden om hvilke udfordringer børnegrupperne generelt eller enkle børn kan have, som vi som Klubpersonale kan være behjælpelig med at arbejde med – både i skoledelen, men også om eftermiddagen i Klubben.

Medarbejderne i Klubben er meget bevidste om, at børn i denne alder bliver mere og mere specifikke i deres interesser. Og som der står i vores anden pædagogiske sætning, så skal vi følge børnenes interesser og initiativer. Derfor er medarbejderne fokuseret på en så høj grad af medinddragelse af børnene som overhovedet muligt, når dagligdagens mange forskellige aktiviteter skal planlægges. Én gang om måneden er der også børnedemokratiskmøde med børnene. Her får de børn som er repræsentant for sin årgang, mulighed for at komme med ønsker om aktiviteter, indretning af lokalerne, mad, forslag til ture og meget andet

En gennemgang af Klubbens dagligdag er under udarbejdelse og vil snarligt blive tilføjet.

Klubben er utroligt hyggeligt sted at være med en behagelig og aktiv atmosfære.

Prisen

Per barn

……………………………… 875 DKK/mdr

Der er kun meget sjældent egenbetaling. Det kan dog forekomme ved særlige ture ud af huset. Da turene ud af huset skal være for alle børn, kan Klubben i særlige tilfælde, stå for hele betalingen. I de tilfælde skal I kontakte Rasmus eller Yuki.