Indmeldelse SFO

En god start

Prøvedagene giver en god start for de børn, der ønsker at starte i fritidsordningen når de starter i 0. klasse. Disse prøvedage finder sted i den sidste uge af sommerferien inden skolens start og gør det muligt for nye at få en forsmag på SFOs hverdag. Alle forældre til de kommende 0. klasser bliver informeret i god tid af skolen om disse prøvedage og kan derefter registrere sig hos os i SFO. Vi anbefaler også forældrene til de kommende 0. klasser at deltage i vores SFO-informationsaften i maj hvert år, hvor du kan lære os at kende og modtage værdifuld information om SFO’en. Laterale deltagere, dvs. børn, der starter med os i SFO i løbet af skoleåret, integreres omhyggeligt i SFOs hverdag af vores ansatte.

Indmeldelse

Indmeldelse i SFO’en foretages udelukkende igennem lederen Stine Kruse Kaysen. Indmeldelsesblanketten kan downloades fra hjemmesiden eller hentes på kontoret hos Stine på 2. sal i anneksbygningen. Vi beder venligst om at aflevere blanketten personligt på SFO-kontoret på 2. sal for at afklare eventuelle spørgsmål og udveksle andre nødvendige oplysninger.

En aftale med Stine kan ske: via e-mail sk@adm.sanktpetriskole.dk eller telefonisk (0045) 23 35 02 39.

Ofte stillede spørgsmål

Tilmelding

Der er mulighed for enten at registrere dit barn på fuld tid i SFO eller 5 timer om ugen; dette gælder også ferieordningen.

Hvis du tilmelder dig i 5 timer, kan disse timer spredes over forskellige ugedage. Det er ikke muligt at akkumulere eller overføre timer.

Månedligt kontingent (skoleåret 20-21, med forbehold for ændringer)

SFO og Klub………………………. 1350 kr. pr. måned

5 timer ………………………….. til 700 kr.

 

PBS

Skolepengene og beløbet for SFO betales med tilladelse til direkte debitering (PBS) og indsamles den 10. i hver måned.

Ferieordning

Ud over de normale åbningstider mandag – fredag er SFO’en også åben for vores SFO-børn i efterårsferien, vinterferien og den første og sidste uge af sommerferien.

I disse uger har vi heldagspasning fra klokken 07:00 til 17:00, tilbyder udflugter og tilbereder en varm frokost måltid sammen med børnene. For at benytte sig af dette ferietilbud er en elektronisk registrering nødvendig, som vi gør opmærksom på via Intranettet et par uger før pasningens behov.

Informationspligt

I tilfælde af at dit barn ikke kommer til SFO eller bliver hentet af en anden voksen, er det vigtigt, at du informerer os. Denne meddelelse skal nå os inden kl. 12 samme dag, fordi medarbejderne skal informeres om den kl. 12:30.

Der er tre måder at sende os oplysningerne på, som du kan vælge en:

  • Via den overordnede intra i form af kontaktbogen
  • Via sms til vores SFO-telefon på (0045) 50 39 69 03
  • Ved en skriftlig note i vores SFO-kalender, der er i gruppe 2 i stueetagen.

Hvis du ønsker at kontakte SFO i åbningstiderne, kan du nå os i perioderne fra 13:00 – 13:45 til og 14:30 til 17:00 på +50 39 69 03.

en.