Pædagogisk

Plads til at lege

Vores pædagogiske praksis og principper udgør tilsammen grundlaget for vores organisation, struktur, aktiviteter og relationer. For SFO’en betyder plads til at lege, at rammerne er anderledes end i skolen, og at leg og fri-tid derfor er i hovedelementet om eftermiddagen. SFO’en ser dog sig selv som en del af skolens samlede virke. Derfor afspejles skolens værdier også i vores individuelle pædagogiske værdier, som handler om at styrke selvværd og selvtillid for børnene samt være med til at opbygge bærende relationer med andre SFO-børn og -voksne. At lytte, (vej-) lede, hjælpe, trøste, anerkende er vigtige elementer i vores arbejde med børnene.

Aktiviteter

Sammen med ledelsen af ​​SFO’en sikrer personalet, at vores pædagogiske værdier afspejles i vores aktiviteter. Skolefritidsordningen byder på spændende aktiviteter, der understøtter personlig udvikling, relationsdannelse og inklusion. Aktiviteternes indhold er ofte kendetegnet ved en høj kvalitet, men er ikke et mål i sig selv. Det er et middel til samarbejde, selvværd, venskab og kreativitet. Det betyder, at der både er frit spil, hvor børnene selv kan styre hvilke aktiviteter, de ønsker at deltage i, og der er pladser, hvor aktiviteterne styres af voksne. Ud over den frie leg, hvor børn selv skaber og forvalter deres leg og bruger SFO-lokalerne til dette formål, skelner vi mellem faste og skiftende aktiviteter, som styres af de voksne. Faste aktiviteter inkluderer f.eks. brugen af ​​gymnastiksalen, en fast turdag for de respektive aldersgrupper eller tilbud om at læse sammen. Vi arbejder med en aktivitetskalender, der inkluderer både kreative, fysiske og musikalske tilbud og er skræddersyet til børnenes alder. Disse aktiviteter kan tilpasses sæsonerne, men også ud fra børnenes ønsker og behov.

Fester og traditioner

I løbet af året er SFO’en ansvarlig for mange forskellige fester, f.eks. forårsfesten og lanternefesten. Visse helligdage og årstider giver også anledning til at afholde særlige arrangementer eller arrangere aktiviteter, der er med til at fremme den dansk-tyske kulturforståelse.

Samarbejde

SFO’en samarbejder med skolens forældre og lærere for at sikre helhedssyn, kontinuitet og variation i børns hverdag. SFO’en inviterer alle SFO’ens forældre til forældreaftener og bestræber sig på at have forældrerepræsentanter i skolens forældreforening hvert skoleår. Formålet er at sikre et godt samarbejde med forældrene og at finde måder at bruge forældrenes samlede kompetencer på.

Børn

Medarbejdere

Praktikanter

Hverdagen

SFO’en har en struktureret hverdag, som er særligt vigtig for de nye SFO-børn fra 0. klasse i begyndelsen af skoleåret, da rutiner kan bidrage til følelsen af tryghed, at blive set og tillid.

Morgenåbning

SFO’en åbner for vores morgenfriske børn fra klokken 07:00 til 08:00.

 

Samling

Børnene i SFO’en er inddelt i 8 grupper med hvert sit grupperum og to faste pædagoger tilknyttet i samlingstiden fra klokken 13.50-14.20.

Lektie Café

Lektiecaféen på 2. sal i SFO-bygningen er åben tirsdag, onsdag og torsdag fra 14.30-15.30 for 1. til 3. klasse. Her har børnene efter aftale med deres forældre mulighed for at lave deres lektier med tilstedeværelse af en SFO-medarbejder.

Ferieordning

Ud over de normale åbningstider mandag – fredag er SFO’en også åben for vores SFO-børn i efterårsferien, vinterferien og den første og sidste uge af sommerferien.

Fri leg

Mellem kl. 14:20 og 17 er der mulighed for at lege, læse, male eller gøre, hvad børnene ønsker.

 

Gymnastiksal

SFO’en har skolens gymnastiksal mindst 3 gange om ugen, og 1-2 medarbejdere tilbyder leg, sport og mange andre muligheder for motion.

Vores lokaler

Legerummet

… er samlingsrummet for Grøn Gruppe. Efter samlingen fungerer det som et legerum, fx med Lego, PlusPlus elementer.

DagligStuen

… er samlingsrummet for Rød Gruppe. Efter samlingen fungerer det som et sted, hvor børnene kan spille bræt- og kortspil eller hvile på en stor madras med en bog.

Puderummet Stuen

 er samlingsrummet for Gul Gruppe. Efter samlingen er det et rum, hvor børnene kan brænde noget krudt af og lege pude kampe. De voksne sætter tit udklædningsaktiviteter og andre fantasifulde lege i gang.

Tegnestuen

… er samlingsrummet for Blå Gruppe. Efter samlingen kan børnene udfolde sig kreativt, deltage i kunstneriske aktiviteter, arbejde med perler, tegne osv.

Legorummet

… her drejer det sig om de små byggeklodser; der bliver bygget, konstrueret og fantasien får frie tøjler - ofte i samarbejde med andre. På hylderne er der alle mulige bræt- og kortspil, som man kan tage med rundt til andre lokaler.

Stille- og Læserummet

… er samlingsrummet for gruppe 5. Efter samlingen er der mulighed for at læse i en afslappet atmosfære eller spille bræt- og kortspil sammen.

Puderummet 2. sal

… er samlingsrummet for gruppe 6 og kan bruges til fysiske aktiviteter efter samlingen.

Talent rummet

… er samlingsrummet for gruppe 7 og fungerer efter samlingen som et sted for kreative ideer til små grupper, der ønsker at engagere sig i dans, sang, skuespil eller lignende.

Krea Rummet

… er samlingsrummet for gruppe 8 og bruges efter samlingen som et sted for kreativt håndværk, laboratorium for eksperimenter eller tegnestue.

.

Sprogkoncept

Vores dedikerede sprogudvalg er en integreret del af vores skoleudvikling. I de seneste år har de udviklet et fremragende sprogkoncept, som har til formål at fremme eleverne individuelt på deres modersmål og det andet sprog.

Indmeldelse

Her finder du indmeldelsesblanket og svar på ofte stillede spørgsmål f.eks. om betaling og optagelse.

 

Til indmeldelsenOfte stillede spørgsmål