Tradition er ikke at holde på asken, men at videregive flammen.

 

– Thomas Morus

Tradition

Vi har en 450-årig historie, er den ældste tyske udlandsskole i verden og har en særlig forbindelse til det danske kongehus og Sankt Petri Kirke. Vi står på traditionen for europæisk humanisme, der bygger på kristne værdier og kæmper for et åbent samfund.

Moderne

Samtidig lever vi midt i et moderne, demokratisk samfund, som igen er del af et sammenhængende Europa. Bag Sankt Petris gamle mure ligger en moderne, international skole med engagerede elever, lærere og forældre. Vores udgangspunkt er nysgerrighed efter viden og forbløffelse over verden. Vores opgave er at åbne den og udforske den sammen med eleverne.

Sankt Petri Skole i besættelsesperioden

Sankt Petri Skole har nedsat en uafhængig videnskabelig kommission, der skal undersøge skolens historie under den tyske besættelse i Danmark.

Forskningsprojektet udspringer af et mangeårigt ønske om at kaste lys over Sankt Petris historie selvstændigt og videnskabeligt, ikke mindst fordi Sankt Petri har været et centralt sted for dansk-tysk møde og kultur i Danmark i århundreder. Forskningskommissionen har defineret undersøgelsens omfang og indhold detaljeret og givet en videnskabsmand opgaven at gennemføre den. Især spørgsmålet om samspillet mellem det nationalsocialistiske Tyskland, der sendte lærere og skoleledelse til skolen, og de danske myndigheder, som havde været påvirket af besættelsesmagten senest siden 1940, er i fokus. Særlig fokus er der også på spørgsmålet om jødiske elever og deres skolegang.

Sankt Petri Skole fejrer 450 års jubilæum om

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)