Tobias Rasmussen

Tobias Rasmussen

Cand.mag. i dansk v/Københavns Universitet 2013. Som biblioteksmedarbejder står jeg for udlån af skolens bøger. Til dagligt sørger jeg for et rart og ryddeligt bibliotek, hvor elever finder letlæsning, skønlitteratur og spændende fagbøger på tysk og...
Rasmus Hecter

Rasmus Hecter

Datamatiker v/KEA i Januar 2020. Som IT-pedel står jeg for den daglige drift af skolens it-udstyr. Jeg hjælper også pedellen med forefaldende arbejde, der skal 4 hænder til og den daglige nedlukning af skolen.
Lars Bo Nielsen

Lars Bo Nielsen

Som pedel åbner jeg skolen om morgen og gør klar til skoledagen. Jeg er skolens handy-man, reparerer de ting der går i stykker, sorterer mælk og hjælper til hvor jeg kan. Jeg sørger for, at skolen fremstår pæn og er funktionel.